Thu Thủy 506 – Nét dễ thương, có vẻ đẹp hiền dịu, cặp bưởi to đùng

Thu Thủy 506 – Nét dễ thương, có vẻ đẹp hiền dịu, cặp bưởi to đùng
  • : Thu Thủy 506
  • :
  • : Gò Vấp
  • : 300k
  • :
  • : sharegaigoi.org
  • :

Nghệ danh : Thu Thủy 506
SN : 1990
Face : dẻ thương..có vẻ hiền.
Ngực : bưởi nam rôi..to đùng..bóp đã tayyy
Eo : Có chút mỡ thừa nhưng eo vẫn là eo.
Mông : To bự chảng, doggi sướng lòi
Service: Không hôn môi và lỗ nhị còn lại ok cái gì cũng chiến.
Giá: 300k/1shot
Khu vực hoạt động: Gái Gọi Gò VấpGái Gọi Sài Gòn
So dt Nghỉ
Pass: sharegaigoi.net

Thu Thủy 506 – Nét dễ thương, có vẻ đẹp hiền dịu, cặp bưởi to đùng
Thu Thủy 506 – Nét dễ thương, có vẻ đẹp hiền dịu, cặp bưởi to đùng
Thu Thủy 506 – Nét dễ thương, có vẻ đẹp hiền dịu, cặp bưởi to đùng
Thu Thủy 506 – Nét dễ thương, có vẻ đẹp hiền dịu, cặp bưởi to đùng
Thu Thủy 506 – Nét dễ thương, có vẻ đẹp hiền dịu, cặp bưởi to đùng
Thu Thủy 506 – Nét dễ thương, có vẻ đẹp hiền dịu, cặp bưởi to đùng
Thu Thủy 506 – Nét dễ thương, có vẻ đẹp hiền dịu, cặp bưởi to đùng
Thu Thủy 506 – Nét dễ thương, có vẻ đẹp hiền dịu, cặp bưởi to đùng
Amungs
MENU