Na Na [0615] – Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy – Hà Nội

Na Na [0615] – Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy – Hà Nội
  • : Na Na
  • :
  • : Cầu Giấy
  • : 2000k
  • :
  • : sharegaigoi.org
  • :
  • : Full

Nghệ danh: Na Na
Năm sinh: 1993
SDT: nghỉ
Pass: sharegaigoi.net
Khu vực hoạt động: Cầu Giấy – Hà Nội
Thời gian phục vụ: 11 h trưa tới 12h đêm
Giá 1shot: 2 triệu
Mặt: xinh
Chiều cao: 1m65
Vòng 1: 98
Vòng 2: 66
Vòng 3: 92
Dịch vụ cam kết: HJ, BJ, Hôn Môi, Tevet, Tour, Bay Bar, Qua Đêm.

Na Na [0615] - Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy, Hà Nội - 1

Na Na [0615] - Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy, Hà Nội - 2

Na Na [0615] - Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy, Hà Nội - 3

Na Na [0615] - Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy, Hà Nội - 4

Na Na [0615] - Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy, Hà Nội - 5

Na Na [0615] - Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy, Hà Nội - 6

Na Na [0615] - Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy, Hà Nội - 7

Na Na [0615] - Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy, Hà Nội - 8

Na Na [0615] - Thiên thần mới nổi khu vực Cầu Giấy, Hà Nội - 9

Amungs
MENU