Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên

Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
  • : Kiều Oanh
  • :
  • : Đào Tấn
  • : 2000k
  • :
  • : sharegaigoi.org
  • :

Nghệ danh : Kiều Oanh
Sn: 1992
Cao: 1m62
Nặng: 48kg
Số đo chuẩn
Ngực: 82
Eo: 66
Mông: 90
Khu vực: Đào Tấn – Cầu Giấy
Giá: 2000k/1shot

Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
Kiều Oanh – vui vẻ, nhiệt tình, nói chuyện duyên
Amungs
MENU