Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết

Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
  • : Khánh Băng 103
  • :
  • : Đống Đa
  • : 900k
  • :
  • : sharegaigoi.org
  • :

Nghệ danh : Khánh Băng 103
Sn : 1996
Chiều cao : 1m62
Face : 8đ
Ngực : 89
Eo : 79
Mông : 90
Giá : 900k/1shot
Khu vực : Đống Đa – Hà Nội
Hôn môi : Có Nếu lịch sự sạch sẽ
HJ : Có
BJ : Có
WC : Không
Tevet : Không
Chơi lỗ nhị : Không
Phục vụ some : không

Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Khánh Băng 103 – Thiên thần trong mắt em, hãy cảm nhận từng chi tiết
Amungs
MENU