Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm

Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm
  • : Hà My
  • :
  • : Giảng Võ
  • : 2500k
  • :
  • : sharegaigoi.org
  • :
  • : HJ, BJ, Tevet

Nghệ danh: Hà My – 228
Năm sinh: 1993
Chiều cao: lý tưởng 1m70 (chân dài là của đại gia).
Face: Xinh sắn, trắng trẻo.
Da: Trắng
Ngực: 80cm (ngực thật).
Eo: 58cm
Mông: 96cm
Thái độ làm việc: Làm tình chuẩn, thái độ nhẹ nhàng tình cảm, thời gian thoải mái không vội vàng.
Giá: 2500k/1shot
Khu vực hoạt động: Hoàng Đạo Thúy – Láng Hạ – Giảng Võ
Service: HJ, BJ, Hôn môi (tùy ý), Tevet

Hà My 228 - Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm - ảnh 1
Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm – ảnh 1
Hà My 228 - Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm - ảnh 2
Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm – ảnh 2
Hà My 228 - Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm - ảnh 3
Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm – ảnh 3
Hà My 228 - Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm - ảnh 4
Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm – ảnh 4
Hà My 228 - Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm - ảnh 5
Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm – ảnh 5
Hà My 228 - Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm - ảnh 6
Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm – ảnh 6
Hà My 228 - Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm - ảnh 7
Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm – ảnh 7
Hà My 228 - Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm - ảnh 8
Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm – ảnh 8
Hà My 228 - Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm - ảnh 9
Hà My 228 – Làm tình chuẩn, phong cách nhẹ nhàng tình cảm – ảnh 9
Amungs
MENU