Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng

Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
  • : Bảo Ngọc
  • :
  • : Quận 10
  • : 500k
  • :
  • : sharegaigoi.org
  • :

Nghệ danh: Bảo Ngọc
Mã số: 381
Khu vực hoạt động: Quận 10 – TP.HCM
Pass: sharegaigoi.net
Giá check hàng: 500k 1 lần xuất tinh
Chiều cao: Trên 1m60…cũng thuộc vào top chân dài của trời đất.
Nặng: Khoảng 47kg
Face: Khá xinh xắn…nụ cười duyên dáng…trang điểm nhẹ.
Làn da: Trắng trẻo lán mịn mát mẻ sạch sẽ.
Body: Mình dây…có da có thịt tí…
Vòng 1: Hệ bưởi…to tròn…chất lượng ( mới trùng tu…hihi )…
Vòng 2: Eo ót rỏ ràng tuy có tí lipit…hợp với dáng cao của e.
Vòng 3: 2 cái chảo parabol chà bá lửa…trắng

Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Bảo Ngọc khá xinh xắn, nụ cười duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng
Amungs
MENU