Bảo Châu [2894] – Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm

Bảo Châu [2894] – Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm
  • : Bảo Châu
  • :
  • : Cầu Giấy
  • : 1000k
  • : Thỏa thuận
  • :
  • : sharegaigoi.org
  • :
  • : HJ, BJ, Some, Tevet, Tour, Qua đêm

Nghệ danh : Bảo Châu
Ns : 1994
SDT: nghỉ
Pass: sharegaigoi.net
Khu vực hoạt động : Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Ks : 150k – 200k / 2h đầu
Giá 1shot : 1tr
Mặt : trái soan
Vòng 1: 9d
Vòng 2: 10d
Vòng 3: 10d
Đặc điểm nhận rạng : răng khểnh
Dịch vụ cam kết :hj : bj : some . Tevet . Tour , qua đêm
Đôi lời e muốn nhắn với các anh ; phục vụ các a như người y , mong các anh lịch sự để được nhận một dịch vụ hoàn hảo .

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 1

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 2

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 3

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 4

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 5

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 6

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 7

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 8

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 9

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 10

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 11

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 12

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 13

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 14

Bảo Châu [2894] - Gái non, lần đầu đi làm, dáng đẹp mặt xinh nhìn là thèm - ảnh 15

Amungs
MENU